Din Academy för online utbildningar

Genomför din utbildning i lugn och ro när du har tid!

Möjligheten att genomföra vissa utbildningar webbaserat förenklar livet och logistiken avsevärt.

De utbildningar vi erbjuder för webbformatet håller en nivå av absoluta världsklass. Vår HSE expert Martin Boye har över 25.000 utbildningstimmar och han är välförankrad i det material som behöver förmedlas och vilka pedagogiska grepp som fungerar bäst för formatet.

- ADR 1.3
- APV Steg 1
- Arbetsmiljö ( SAM & OSA )
- Ansvar för beställare
- Ansvar för produktionsledare
- Ansvar för projektledare
- Brandskydd ( SBA )
- Fallskydd
- Stress & konflikthantering
- Ställningsutbildning ( 2 - 9 meter )
- Ställningsutbildning ( rullställning )

>> Inom kort kommer våra webbutbildningar finnas tillgängliga

WEBButbildning
Kravutbildningar
HSE