Qvality academy

Din självklara partner för kompetenssäkring

Qvality Academy är specialiserade på utbildningsfrågor. Vi säljer och genomför utbildningsinsatser för att hjälpa till att säkerställa en hög nivå på ert HSE arbete. Vi tillhandahåller standardiserade krav- utbildningar och skräddarsyr även utbildningar som matchar era unika behov utifrån nedanstående tjänster.

Vi hjälper dig bland annat med:

- Kravställda utbildningar i arbetslivet
- Program för introduktion av nyanställda
- Lagefterlevnad utifrån er verksamhet och bransch
- Framtagandet av relevanta instruktioner
- Skyddsronder
- Framtagandet av protokoll
- Genomgång av befattningsbeskrivningar
- Säkerställande av ledningssystem för arbetsmiljö
- Arbetsmiljöhandbok
- ISO - certifiering

Detta är några viktiga delar av det vi jobbar med för att tillhandahålla en komplett tjänst kring HSE frågor och de ständiga utmaningarna som det innebär att inte bara leva upp till lagstiftning och krav utan att också vara en attraktiv arbetsgivare där människor vill jobba, bidraga och utvecklas över tid.

Qvality din självklara utbildningspartner...

02.

Utbildningsnivå

Att anpassa utbildningsinsatserna till de aktuella deltagarna och deras nuvarande kompetensnivå är en självklarhet för att kunna möta upp förväntingar och kvalité i de insatser som vi vill genomföra.

03.

Utförande

För bästa utförande kombinerar vi olika utbildningsstrategier där vi kan utnyttja möjligheter av klassisk lärarledd undervisning till diverse olika digitala lösningar.

04.

Uppföljning

Efter avslutad utbildningsinsats sker det viktiga steget av att säkerställa efterlevnad. Ingen utbildningsinsats är betydelsefull om den inte ger effekt och resultat och detta kräver uppföljning och kontroll.

05.

Repetition

Kunskapens moder...

Vi behöver med jämna mellanrum få möjligheten att repetera och utmana våra föreställningar om den kunskapen vi besitter. Detta behöver ske organiserat.

Testimonials

Id vitae malesuada venenatis nec est. Dictum viverra ullamcorper feugiat id. Sed posuere cursus lobortis donec sit est neque. Enim cras rutrum pharetra praesent amet augue. Id eget morbi elit tortor.
Devon Lane
Financial Director
Id vitae malesuada venenatis nec est. Dictum viverra ullamcorper feugiat id. Sed posuere cursus lobortis donec sit est neque. Enim cras rutrum pharetra praesent amet augue. Id eget morbi elit tortor.
Author photo
Devon Lane
Financial Director
Id vitae malesuada venenatis nec est. Dictum viverra ullamcorper feugiat id. Sed posuere cursus lobortis donec sit est neque. Enim cras rutrum pharetra praesent amet augue. Id eget morbi elit tortor.
Author photo
Devon Lane
Financial Director
Id vitae malesuada venenatis nec est. Dictum viverra ullamcorper feugiat id. Sed posuere cursus lobortis donec sit est neque. Enim cras rutrum pharetra praesent amet augue. Id eget morbi elit tortor.
Devon Lane
Financial Director

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Contact us today