Qvality HSE Partner


Qvality är din självklara HSE partner

Qvality är en specialiserad HSE partner. Vi utför fullständiga verksamhetsanalyser till skräddarsydda insatser där vårt fokus handlar om att ta säkerhetsarbetet till nästa nivå.

Vi jobbar alltid med utgångspunkten att säkerhet handlar om vilka prioriteringar som görs och att noll arbetsplatsolyckor är ett aktivt val man gör genom att skapa högt engagemang, säkerställa god kunskap, utforma tydliga rutiner och inte förbise det viktiga uppföljningsarbetet av de processer och åtgärder man implementerar.

>> Make your first choice a Qvality choice...

Safety
HSE
SäkerhetskunSkap

Qvalitys process för att säkerställa best practice för hållbart HSE arbete

01.

GAP - Analys

Grundläggande nulägesanalys genomförs av våra seniora experter för att definera verksamhetens aktuella status. Därefter har vi en gemensam diskussion om förväntningar och sätter SMARTA mål för att uppnå önskat resultat.

02.

Lösningsförslag

Vi presenterar en rad olika förslag för att kunna jobba vidare med en hållbar strategi för att säkerställa ert HSE arbete och leva upp till de mål och förväntingar som är satta i resan mot ett hållbart arbetsliv idag, imorgon och framöver.

03.

Utförande

Med hjälp av välmertierade konsulter och Qvality Academy så genomför vi de insatser som vi kommit överens om och avrapporterar löpande aktuell status till arbetsgrupp och beställare.

04.

Uppföljning

Genom att noga följa upp våra projekt och åtaganden säkerställer vi att detta viktiga steg inte förbises och glöms bort. Här har vi möjligheter till förbättringsåtgärder det är även ett ovärderligt tillfälle för feedback som kan vara direkt avgörande för efterlevnad och resultat av insatsen.

05.

Repetition

Qvality's utbildningar håller högsta nivå. Vi sätter er framgång i fokus och strävar alltid efter att leverera utbildning och tjänster av högsta kvalitet. När du jobbar med Qvality ska du märka skillnaden...

Feedback från våra kunder

Lycka till med allt och jag är säker på att ni kommer göra succé. Ni är ju proffs på det ni gör...
Devon Lane
Financial Director
Wow vilken härlig nyhet för alla som är i behov av HSE konsultation och IT stöd. Grattis Sverige!
Author photo
Devon Lane
Financial Director
Kan inget annat än att rekommendera dig Martin Boye och därmed Qvality för utbildningsinsatser som gör skillnad.
Author photo
Devon Lane
Financial Director
Det är med stor ?? och tillit jag går i god för er kunskap och kompetens i säkerhetsrelaterade frågor. Hoppas vi ses snart...
Devon Lane
Financial Director

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

kontakt