Arbetsmiljöansvaret för truckar tydligt i fällande dom

Arbetsgivaren har ett omfattande och oftast ett svårt uppdrag att riskbedöma, åtgärda och följa upp sin verksamhet. Men ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är tydligt och det påvisar denna domen.

3
min read
September 22, 2023

Antalet truckolyckor har de senaste åren skjutit i taket och år 2021 var yrket truckförare bland män det mest olycksdrabbade yrket med 128 anmälningar per tusen sysselsatta, vilket är en väldigt hög siffra. Dödsolyckor med truckar återfinns nästan varje år historiskt och vissa år har de varit så många som 8-10 st vilket ställer enormt höga krav på att arbetsgivare är väl pålästa om vilka regler som gäller och verkligen i praktiken bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring truckar som en hög riskfaktor för sin verksamhet.

I en dom för drygt två veckor sedan kunde vi se ett företag i sydvästra Skåne som fick utdömt strafföreläggande för en dödlig truckolycka HT 2021. Företagsboten är satt till rekordsumma på tre miljoner kronor. Bland de många bristerna som fanns är det främst två saker som åklagaren lyfter och det handlar om att den aktuella arbetsgivaren inte gjort någon riskbedömning av trucktrafiken i samband med lokalen och att man inte vidtagit tillräckliga åtgärder på kända problem och brister kopplat till denna delen av verksamheten.

Det som brister i grunden är det Systematiska Arbetsmiljöarbetet ( AFS 2001:1 ). Det är viktigt att poängtera att arbetsgivaren har skyldighet och ansvar att bedriva ett Systematiskt arbetsmiljöarbete som ska ta höjd för de kända risker som verksamheten för med sig. En relativt aktuell studie från Arbetsmiljöverket ( HT 22 ) visar att 83% av Svenska arbetsgivare brister i sitt SAM- arbete, kanske kan detta strafföreläggandet få några att vakna!

Behöver ert företag, organisation eller verksamhet hjälp och stöttning i arbetet med SAM så hör gärna av er så hjälper Qvality er att komma i mål!

Martin Boye

+46 707-902191

martin.boye@qvality.se

www.qvality.se

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt