Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister på 8 av 10 arbetsplatser

Klarar du en granskning av ditt SAM-arbete?

3
min read
September 18, 2023

Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket ( AV ) presenterade under hösten 2022 i samband med arbetet av rapporterade arbetsplatsolyckor 2021 visar det sig att 8 av 10 arbetsgivare i Sverige brister, inte bara lite, utan väldigt mycket i det grundläggande och viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att jobba förebyggande och preventivt låter ju bra och enkelt men kan innebära en hel del praktiska utmaningar för en verksamhet.  Det är därför viktigt att få rätt verktyg och stöttning i att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det inte känns som en omöjlighet. Det är här Qvality som HSE - partner kan komma in och stötta på olika nivåer. Allt ifrån pepp, engagemang och motivation till konkret hjälp med tolkning av regler, lagstiftning och utformandet av rutiner och arbetssätt.

Oavsett vilken nivå ert nuvarande arbetsmiljöarbete ligger på kan Qvality hjälpa dig utvecklas och förbättra arbetet. Vårt team av säkerhetsexperter har erfarenhet från de flesta branscher och om inget annat har vi garanterat möjlighet till extern konsult via vårt gedigna nätverk inom säkerhetsbranschen.

Passa på att granska ditt SAM-arbete så att du inte riskerar tillhöra de 80 procent som inte når de grundläggande kraven enligt föreskriften AFS 2001:1

Med vänliga hälsningar

Qvality team

Länk till undersökningen : https://www.av.se/press/8-av-10-arbetsgivare-i-riskfyllda-branscher-klarar-inte-kraven/

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt