Arbetsmiljöverket har påbörjat tusen inspektioner av mindre företag

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i mindre företag. Syftet är att få arbetsgivare att följa arbetsmiljöreglerna och att systematiskt jobba med sin arbetsmiljö i enlighet med AFS 2001:1.

3
min read
October 23, 2023

Initiativet bakom inspektionerna hänvisar till Arbetsmiljöverkets erfarenheter till att företag med få anställda generellt inte arbetar systematiskt med arbetsmiljön på det sättet som krav, regler och lagstiftning hänvisar till. Det handlar ofta om att arbetsmiljöarbetet blir en fråga först när något uppstår eller allvarligt tillbud, sjukskrivning eller olycka inträffat.

Naturligtvis handlar inte inspektionerna om att "sätta" dit företag utan att uppmärksamma och upplysa arbetsgivarna om vilket ansvar dom har över att utbilda sin personal och att sköta ett systematiskt arbetsmiljöarbete med föreskriften AFS 2001:1 som referens. Den klassiska och viktiga modellen som hela det systematiska arbetsmiljöarbetet bygge på är SAM-hjulet och dess fyra beståndsdelar:

1 - Undersök arbetsmiljön

2 - Riskbedöm arbetet

3 - Åtgärda riskerna

4 - Kontrollera och följ upp åtgärderna


Genom att jobba systematiskt med dessa fyra stegen lever man upp till grundkraven av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Behöver er verksamhet hjälp, stöd eller sparring i ert arbetsmiljöarbete kontakta mig så hjälper jag er att utveckla er organisation till nästa nivå.

Martin Boye

0707-902191

martin.boye@qvality.se

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt