Arbetsmiljöverket utfärdar fler och fler sanktionsavgifter

Antalet sanktionsavgifter mot företag som inte uppfyller kraven ökar år erfter år.

3
min read
October 27, 2023

Antalet sanktionsavgifter som utfärdas av Arbetsmiljöverket har ökat kraftigt sedan införandet av Sanktionsavgifter ( 2014 1 juli ). Sanktionsavgifter är en model för att utkräva ekonomiskt ansvar när inte arbetsmiljöregler efterlevs i praktiken och där har vi sett en ökning från ca 300 st utfärdade avgifter 2015 till över 1400 st 2022. Detta hänger ihop med en tydlig och klar strategi från Arbetsmiljöverkets sida där man ska öka närvaro och bli tuffare mot arbetsgivare som inte lever upp till ställda krav.

De vanligaste sanktionsavgifterna som utfärdas är :

  1. Fallskyddsbrister - AFS 1999:3
  2. Körtillstånd för truckar - AFS 2006:5
  3. Bristande besiktning på lyftanordningar ( hiss, kran, bakgavellyft etc. ) - AFS 2003:6
  4. Arbetsmiljöplan saknas - AFS 1999:3
  5. Förhandsanmälan saknar - AFS 1999:3
  6. Trycksatta kärl - AFS 2016:2
  7. Bristande intyg på medicinsk undersökning vid arbete med härdplaster - AFS 2019:3
  8. Byggnadsställningar - AFS 2013:4
  9. Motorsåg och röjsåg - AFS 2012:1
  10. CE - Märkning av maskiner - 2008:3

Det finns naturligtvis fler avgifter och alla står inte i absolut förhållande till sin siffra i hur vanliga de är men fallskyddsbrister har sedan första året 2015 sedan man fick med fallskyddsbrister i sanktionsavgifterna legat på första plats. Detta är också något som det tittas väldigt mycket efter på ett besök från Arbetsmiljöverket eftersom det är anledningen till väldigt många dödsolyckor varje år.

Sanktionsavgifterna är i de flesta fall baserade på en differentierad avgift av antal anställda i bolaget. Helt enkelt ju fler anställda dessto högre avgift. Där finns dock ett maxtak på 500 anställda, därefter höjs inte avgiften. Det är även olika fasta grundavgifter på de olika avgifterna vilket gör att man måste veta grundavgiften för att förstå hur stor kostnaden kommer bli. Det finns även avgifter som är fasta oavsett antal anställda.

Läs mer här : https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/sanktionsavgifter/

Vill ni ha hjälp med att inventera vilka sanktionsavgifter er verksamhet är berörda av och om ni lever upp till kraven kontakta Qvality så hjälper vi er med detta! 


Martin Boye

+46 707902191

martin.boye@qvality.se

www.qvality.se

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt