Den digitala arbetsmiljön är en stor utmaning för många företag och branscher

I dagarna gick arbetsmiljöverket ut med nyheten att de kommer granska 2000 svenska företag inom reklam och vuxenutbildning med intentionen av att granska hur arbetsgivare i dessa branscher lever upp till kravet på att förebygga, riskbedöma och åtgärda de risker som föreligger när vi idag jobbar väldigt mycket digitalt.

5
min read
October 24, 2023

Undersökningens premiss är : Hur förebygger arbetsgivare risker med digitala arbetssätt? Eftersom anställda idag arbetar mer digitalt ökar också riskerna bland annat för stress, utmatning och frustration.

 • Ingen vila mellan digitala möten
 • Stress och utmatning
 • Ineffektivitet
 • Dålig hälsa ( stillasittande )
 • Hjärntrötthet ( hjärnan är precis som en muskel den behöver återhämtning )
 • Dokumentation ( allt ska dokumenteras men hinns oftast inte med så mkt missas och stressen av detta )
 • System struktur är ett stort problem och att de inte alltid eller väldigt sällan är kompatibla ( merarbete )
 • Hög arbetsbelastning
 • Personal som har väldigt mycket digitala arbetsuppgifter och som jobbar med många olika system har en ökad risk för att utsättas för det vi kallar teknikstress.
 • Man känner att man hela tiden ligger efter för att tiden räcker inte till
 • Man känner att man inte har den kompetensen som behövs för systemen ( man hittar sin metod - inte alltid kanske den effektivate men den kan man och man har inte tid att lära in nytt ).
 • Den möjligheten som digitala arbetsverktyg ger oss ställer också till med risker som vi inte alltid förstår och eller tänker på. Vi är ganska nya på det här området om man tänker ur ett tidsperspektiv, vi har mycket att göra och lära framöver om inte människor ska ta allt för stor skada.
 • Överbelastning av information
 • Granska 2000 arbetsplatser och det är en del av en satsning inom hela EU
 • Branscher som ska granskas: Reklam - Dataprogrammering - Vuxen utbildningar
 • Det man kommer titta på : vilka rutiner finns för att förebygga risker som finns med digitala arbetssätt.
 • Det kan handla om att arbetsgivarna ska titta på hur många digitala system som man jobbar med
 • Det handlar också om vilka risker som finns när man handlar upp nya system ( hur man riskbedömer och förebygger med överlämning - transformation etc. )
 • Syftet är att öppna upp dialog med arbetsgivaren där man på riktigt börjar prata om dessa problemen och risker som finns med digitala arbetssätt.

Behöver ni hjälp med er digitala transformation kontakta oss på Qvality så hjälper våra duktiga konsulter er med allt från riskbedömning till konkreta lösningar på er digitala arbetsmiljö. Behöver ni hjälp och rådgivning gällande de nya direktiven NIS2 som träder i kraft 1 januari 2024 är vi er partner i dessa frågor.

Martin Boye

0707-902191

martin.boye@qvality.se

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt