Ny regelstruktur för arbetsmiljö börjar gälla 1 januari 2025

Ändringar är på väg med över 30 år gamla texter som nu moderniseras. Vad betyder den nya regelstrukturen för er? Låt Qvality guida er genom denna förändring, utforska den nya indelningen av föreskrifterna och de många fördelarna som digitaliseringen av alla regler kommer innebära. Regelstrukturen börja gälla från 2025-01-01, se till att vara med från start...

3
min read
October 16, 2023

Nu börjar det bli dags att ta en titt på hur den nya regelstrukturen kommer se ut och vad det innebär för er verksamhet. Arbetsmiljöverket har tydligt deklarerat sedan tidigare att man inte kommer ta bort eller minska ner omfattningen av de existerande kraven. Det kommer dock att läggas till en del regler, främst inom bygg- och anläggningssidan. Det man kommer göra handlar främst om att modernisera och tydliggöra strukturen och där finns vissa delar och texter som är skrivna för mer än 40 år sedan vilket idag skapar ett ohållbart sammanhang ur ett arbetsmiljöperspektiv.


Vad innebär detta för er organisation?


Det första man tänker på är alla rutiner och instruktioner som hänvisar till paragrafer och stycke i dagens föreskrifter. De kommer behöva uppdateras, sen behöver man förstå strukturen för att kunna hitta på ett lätt och effektivt sätt. Det som kommer vara den stora skillnaden i den nya strukturen är att allt material är digitaliserat vilket gör att man lätt kan länka och söka i all data. Detta kommer underlätta enormt mycket för alla företag och det lämnar också dörren vidöppen för framtidens möjlighet att underlätta lagefterlevnad på ett helt annat sätt.

Det som också är nytt är att strukturen är uppdelad på tre huvudparter;

  • Arbetsgivare
  • Byggherre
  • Tillverkare

Vilket gör att det blir tydligare vilka regler som gäller för vem och när de gäller. Dessutom ska vi äntligen få bättre klarhet i definitionsfrågorna kring Bygg- och anläggningsarbete och vad som inryms inom Byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter mer i detalj. Detta har sedan tidigare inte varit klart och tydligt. Det finns också vissa begrepp som kommer försvinna och ersättas av nya mer lättförståeliga ( enligt myndigheten ). Men kanske den största nyheten av dom alla är att dagens 68 föreskrifter kommer delas in i totalt 15 föreskrifter. Det råder delade meningar om detta är rätt väg att gå eller inte och i vanlig ordning kommer tiden utvisa detta. Min personliga åsikt är att det är bra och att det skapar en röd tråd och struktur i regelverket som idag saknas. Det är framförallt en pedagogisk förbättring av innehållet och gör det mer lättillgängligt för alla.

Några viktiga datum gällande regelförnyelsen

  • 15 september 2023 fattade Arbetsmiljöverket det formella beslutet om att alla 15 nya föreskrifter ska implementeras.
  • 16 oktober 2023 kommer de beslutade 15 föreskrifterna finnas tillgängliga för allmänheten via www.av.se
  • 1 Januari 2025 kommer alla föreskrifter träda i kraft och börja gälla.


Boka en utbildning, informationsträff eller/och workshop för er ledningsgrupp kring den nya regelstrukturen så att ni kan planera för en organisation som är i framkant och som lättare kan hantera omställningen.

Se videon från arbetsmiljöverket

Martin Boye

+46 707-902191
martin.boye@qvality.se
www.qvality.se

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt