En resa från KTH till Senior HSE rådgivare – Förändra företagskultur med passion och innovation, välkommen Johan Hillstedt

För Johan Hillstedt, som arbetat som ingenjör i över 25 år och med HSE i närmare tio, är passion viktigt. - Som ingenjör ska man inte vara så känslosam och yvig. Men för mig handlar det här om känslor. Våga vara transparent och släppa på prestigen säger Johan som nu träder in som partner i Qvality som Senior HSE – rådgivare.

4
min read
November 28, 2023

Efter uppväxten i Enköping blev det raka vägen till KTH för att läsa till Civilingenjör i maskinteknik med inriktning kraft- och värmeteknik. Karriärvalet var inget främmande då både energi och teknik varit en naturlig del av arbetslivet i tidigare generationer i familjen. Från KTH blev det Ericsson som under den perioden expanderade kraftigt. Johan insåg snabbt att han ville bredda sina horisonter och utforska nya områden, vilket ledde honom till energisektorn. Med över 25 års erfarenhet som ingenjör har han innehaft en rad olika roller, från mjukvaruutvecklare till driftchef och verksamhetsutvecklare, vilket har gett honom en bred och värdefull kunskapsbas.

För cirka 13 år sedan, i samband med en omorganisering, öppnades flera nya möjligheter, däribland en chans att arbeta med HSE på en central nivå inom organisationen. Trots att denna roll inte var lika prestigefylld som andra erbjudanden, lockade den honom med möjligheten att utöka sitt internationella nätverk. Han insåg tidigt att det fanns markanta skillnader i synsättet på HSE mellan hans internationella kontakter och den svenska metoden. I Sverige hade vi en lång tradition som han ansåg var präglad av onödigt krångligt pappersarbete och dokumentation, vilket hade liten koppling till det praktiska, dagliga arbetet

-Jag var nyfiken på vad man kan göra för att förbättra verksamheter. I efterhand var det rätt men det var ett svårt beslut, prestige och status kontra den personliga utvecklingen. Jag ville komma åt det internationella kontaktnätet. Jag upptäckte en stor skillnad i att alla som jobbade med centrala funktioner pratade säkerhet. Framförallt i UK hade alla det tänket på ett helt annat sätt, säger Johan som menar att det arbetet i stor grad fortfarande faller på arbetsmiljösamordnaren inom många svenska verksamheter.

Johan insåg tidigt att HSE-arbetet är en kritisk komponent i alla organisationer, och det är en process där det alltid finns utrymme för förbättringar. Johans ambition med HSE är att omvandla teori till praktik, det är kulturen man vill åt och se mänskorna. Det handlar inte bara om att skapa snygga broschyrer, etablera rutiner och investera i utrustning, utan om att förvandla visionen till verklighet. I detta arbete, där han själv beskriver sig som en 'strukturfascist', strävar han efter att bidra med klarhet och struktur.

Mycket av arbetet handlar om att visa på ett behov och konkretisera det. Där spelar kommunikation, med såväl anställda som chefer, en väldigt viktig roll, och regelbunden uppföljning av ansvarsfördelningen en annan, säger Johan. Genom att vara tydlig i sin kommunikation och väldigt transparant har han fått gehör och skapat förändring på riktigt. Han betonar vikten av att lyssna på dem som jobbar operativt och visa respekt för deras arbete, och ändå våga röra om lite.

Att få chefer och personal att förstå är en stor utmaning, och inte sällan har han mött motstånd.

- Man kan ha riktigt bra idéer men det spelar ingen roll om ingen fattar det. Det är helt meningslöst att ens driva den frågan. Det ska funka när jag inte är där också. Målet ska vara att jag inte ska behövas mer, att ändra kultur och jobba med ett mindset som präglas av empati för sina kollegor. Man får aldrig vara nöjd. Man kan alltid bli lite bättre. Man ska vara nöjd med det man gjort men man måste ha öppna ögon. Jag är jäkligt stolt över vilket genomslag mina tankar och idéer har haft på vissa platser, säger Johan vars vision att få HSE att sippra ut i hela organisationen emellanåt verkligen gjort skillnad.

Qvality välkomnar varmt Johan som partner i bolaget, som med sin gedigna erfarenhet och passion för HSE kommer att vara en ovärderlig tillgång för vårt team. Med sin omfattande bakgrund i att arbeta med styrelser och stora organisationer, en fantastisk person och resurs att ha med i en nyckelroll för våra kunder och för starten av Qvality.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt