Bättre utredningar av incidenter och olyckor krävs för att få ner antalet olyckor!

Förra veckan blev ett tragiskt bottenrekord i antalet döda i arbetsplatsolyckor. Veckan började med av den extremt tragiska nyheten om att fem personer omkommit när en bygghiss föll 20 m i samband med ett bygge i Ursvik, Sundbyberg.

3
min read
January 17, 2024

Förra veckan blev ett tragiskt bottenrekord i antalet döda i arbetsplatsolyckor. Veckan började med av den extremt tragiska nyheten om att fem personer omkommit när en bygghiss föll 20 m i samband med ett bygge i Ursvik, Sundbyberg. I slutet av veckan avled ytterligare tre(!) personer efter arbetsmiljöolyckor. Det är alltså åtta personer som avlidit under en och samma vecka! Trenden är också fortsatt negativ under året och det är uppenbart att något måste göras för att bryta trenden och det måste ske nu!

Det normala förfarandet när det sker en allvarlig arbetsplatsolycka är att Arbetsmiljöverket och rättskipande myndigheter letar efter bevis om eventuellt brott mot arbetsmiljölagen begåtts, om det finns uppsåt och vem som då skall hållas ansvarig. Sannolikheten att någon kommer att bli fälld är rent statistiskt låg (av de 220 dödsfall som skedde 2017 – 2021 ledde enbart 16 till rättsliga påföljder för arbetsmiljöbrott). Vilket är ett grundläggande problem för statusen av arbetsmiljöbrott eftersom det sänder ett signalvärde av att arbetsmiljöbrott inte leder till straffrättsligt ansvar, och att det då kan löna sig att fuska med arbetsmiljö eftersom ingen eller väldigt få blir dömda för brott.

För olyckan i Sundbyberg kommer nu Statens haverikommission att utreda vilka bakomliggande orsaker som finns till olyckan, t.ex. organisation, ledarskap och andra styrande strukturer. Detta är långt ifrån ett normalt förfarande men tankesättet måste komma in långt tidigare för att kunna komma åt de bakomliggande faktorerna som lett fram till denna hemska olycka. Det finns ett stort antal händelser ute på arbetsplatser där slumpen har varit den avgörande faktorn för att inte fler har förolyckats eller skadats allvarligt.

Generellt saknas medvetenhet och förståelse kring innebörden av risk och hur bakomliggande orsaker bidrar till att skapa farliga situationer och detta måste ändras för att kunna åtgärda det ökande antalet olyckor. Vi behöver få bättre förståelse för att olyckor uppträder systematiskt och inte som otur eller tillfälligheter. När man utreder olyckor ser man oftast att kunskapen och kännedomen om riskerna bakom olyckan har varit kända och inte sällan är det många tillbud som kan knytas till olyckan där man känner igen situationen själv men lyckades komma undan med blotta förskräckelsen.

Vår erfarenhet är att det saknas kompetens och förståelse inom incident- och olycksfallsutredningar på många företag – både på chefsnivå och på utförarnivå. På Qvality har vi lång och gedigen erfarenhet kring att utföra incident- och olycksfallsutredningar på olika nivåer och med olika metodik och kan därför hjälpa Er att maximera lärandet från händelser genom en djupgående orsaksanalys med tydliga och väl definierade åtgärder.

Kontakta oss innan olyckan har skett!

Kontakta oss

Kontakta oss idag för mer information och låt oss hjälpa dig att nå framgång!

Kontakta oss

Aktuellt